Tokura(徳田耕太郎) OFFICAL WEBSITE

Szymon Skalski (L) of Poland competes against Kotaro Tokuda

Szymon Skalski (L) of Poland competes against Kotaro Tokuda